fbpx

Centrum Terapii Mozaika

Psychologia dla osób w wieku szkolnym

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to temat w ostatnim czasie bardzo popularny, choć można odnieść wrażenie, że wciąż jednak mocno zaniedbany. Coraz więcej młodych osób odczuwa lęki, brak pewności siebie, brak poczucia sensu w życiu czy trudności z samoakceptacją. W niektórych przypadkach nagromadzenie problemów takich jak duża presja otoczenia, nadmiar obowiązków czy przemoc rówieśnicza prowadzą wprost do podejmowania przez młodych ludzi prób samobójczych. W kontekście edukacji warto wspomnieć również o pomocy psychologicznej, która okazuje się być bardzo potrzebna dla wielu uczniów, nie tylko tych odczuwających problemy natury psychicznej.

Szkoła jest miejscem, w którym młody człowiek spędza przynajmniej kilka godzin dziennie. Odbywają się w niej nie tylko lekcje, ale też zajęcia dodatkowe czy spotkania integracyjne. Zarówno dzieci, jak i nastolatki odczuwają silną potrzebę przynależności do grupy, poznawania nowych osób czy pogłębiania kontaktów społecznych. Wielu rzeczy można nauczyć się przez naśladowanie innych. Psychoterapia bemowo pozwala skutecznie przeciwdziałać przemocy w szkole, reagować na incydenty związane z wykluczeniem z grupy czy wprowadzać zdrowe relacje między uczniami nastawione na umiejętność aktywnego słuchania, mówienia otwarcie o swoich problemach i potrzebach oraz współpracę i działanie zespołowe.

Dojrzewanie jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów w rozwoju człowieka. Nastolatek odczuwa wiele emocji, których często nie potrafi właściwie nazwać i określić. Trudności w wyrażaniu siebie, problemy z akceptacją czy kompleksy związane z wyglądem mogą wpłynąć na przyszłe życie. Również tutaj konsultacja psychologiczna bemowo świetnie zda egzamin – może poprawić relacje nastolatka z rodzicami oraz rówieśnikami, pomóc mu zrozumieć własne odczucia oraz zaakceptować siebie. Psychoterapia wola pomoże także w trudnościach emocjonalnych, które odczuwa bardzo wielu młodych ludzi właśnie podczas dojrzewania. 

Edukacja pozwala nie tylko uczyć się nowych rzeczy, ale również zdobyć w dorosłym życiu satysfakcjonującą pracę. W tym młodemu człowiekowi może pomóc system doradztwa zawodowego. Również tutaj bardzo ważną rolę odgrywa psycholog. To właśnie on pomoże poznać indywidualne mocne i słabe strony każdej osoby, doradzi nad czym warto jeszcze popracować, wysłucha nastolatka, pozna jego zainteresowania oraz pasje i na tej podstawie doradzi, jaki kierunek edukacji warto wybrać. Konsultacja psychologiczna wola sprawdza się bardzo dobrze również u uczniów mających trudności w nauce, problemy z koncentracją czy kłopoty z nawiązywaniem relacji. W tej sytuacji działanie psychologa jest nastawione na rozmowę z dzieckiem, określenie jego problemu oraz wspólną terapię pozwalającą przezwyciężyć trudności.

Psychologia przynosi bardzo obiecujące efekty i może wspomagać proces edukacji oraz rozwoju społecznego dziecka. Pozwala identyfikować i na bieżąco rozwiązywać problemy, ułatwia rozwijanie kompetencji społecznych. Psycholog online to z kolei dobry wybór gdy mieszkamy w mniejszej miejscowości, gdzie możliwość korzystania z usług specjalisty jest mocno utrudniona. W każdej sytuacji warto skorzystać z fachowej pomocy psychologicznej, która pomoże naszemu dziecku.