fbpx

Centrum Terapii Mozaika

Rodzaj
pomocy

Opis

Cena

Usługa

Psychoterapia

Plan oddziaływań terapeutycznych dobranych indywidualnie do potrzeb

180 – 190 zł
50 min

online /
stacjonarnie

Konsultacja psychologiczna

Jedno lub kilka spotkań, których celem jest określenie charakteru problemu

180 – 200 zł
50 min

online /
stacjonarnie

Psychoedukacja

Pomaga mieć lepszy wgląd w siebie i swoje funkcjonowanie

180 – 200 zł
50 min

online /
stacjonarnie

Wizyta domowa psychologa

Gdy nie można dotrzeć na miejsce do gabinetu

280 – 350 zł
60 min

stacjonarnie

Terapia par,
małżeństw

Gdy problem lub trudności dotyczą funkcjonowania obu osób i ich relacji

250 – 270 zł    60 min

300 – 350 zł    90 min

stacjonarnie

Terapia rodzinna

Gdy trudności pojawiające się u jednego członka rodziny są związane z funkcjonowaniem rodziny

250 – 270 zł    60 min

300 – 350 zł    90 min

stacjonarnie

1. PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest formą leczenia, polegającą na zaplanowanych i świadomych interwencjach. Wykorzystuje techniki oraz narzędzia oparte na badaniach naukowych i wiedzy psychologicznej. Przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności w obszarze emocjonalnym, poznawczym, funkcjonowania społecznego, a także przeżywających kryzysy i  mających problemy adaptacyjne. Jest pomocna osobom z objawami lękowymi oraz przeżywającymi stany depresyjne.

Odpowiedni plan oddziaływań terapeutycznych dobranych indywidualnie do Twoich potrzeb z pomocą psychoterapeuty dąży do poprawy Twojego dobrostanu. Celem psychoterapii jest remisja objawów, rozwój psychiczny, poprawa funkcjonowania oraz odkrycie nowych form przeżywania trudności z jakimi się zgłaszasz.

Przed podjęciem psychoterapii odbywa się kilka sesji konsultacyjnych, na których ustalane są cele pracy procesu terapeutycznego.

Oferujemy indywidualną pomoc psychoterapeutyczną osobom doświadczającym min.:

   • trudności, z którymi zmagają się w codziennym życiu
   • depresji, obniżonego nastroju, żalu po stracie
   • lęku i niepokoju
   • silnego stresu
   • kryzysu zarówno w sferze osobistej, zawodowej, społecznej jak i seksualnej
   • kompulsywnych zachowań wywołanych natrętnymi myślami
   • zaburzeń odżywiania
   • uzależnienia własnego lub bliskiej osoby
   • kryzysu w związkach i w relacjach interpersonalnych

  Systematyczna praca terapeuty z klientem:

    • osoby dorosłe
    • młodzież
    • dzieci

          Cena: 180 – 190 zł        50 minut

   2. KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to najczęściej jedno lub kilka spotkań, których celem jest określenie charakteru problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy.

          Cena: 180 – 200 zł        50 minut

   3. PSYCHOEDUKACJA to forma pomocy psychologicznej, której celem jest promowanie świadomości dotyczących zdrowia psychicznego. Pomaga mieć lepszy wgląd w siebie i swoje funkcjonowanie. Celem spotkań jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka i wdrożenia metod zapobiegających np. rozwoju depresji.

          Cena: 180 – 200 zł        50 minut

   4. WIZYTA DOMOWA PSYCHOLOGA – z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby:

   • w podeszłym wieku, które często ze względu na stan fizyczny nie są w stanie o własnych siłach dotrzeć do gabinetu psychologa
   • dzieci, dla których wizyta w gabinecie może wywołać dużo lęku
   • które z wielu innych przyczyn, nie są w stanie dotrzeć na miejsce gabinetu

            Cena: 280 – 350 zł    60 minut

   5. TERAPIA PAR, MAŁŻEŃSTW

   Zalecana jest gdy problem i/lub trudności dotyczą funkcjonowania obu osób i ich wzajemnych relacji.

   Celem terapii jest zrozumienie myśli, emocji i zachowań obojga partnerów, które są podłożem nieprawidłowych relacji w związku.

   Przeciwskazaniami do terapii są: niewystarczająca motywacja partnerów, stosowanie przemocy oraz zaangażowanie jednego z partnerów w pozamałżeński związek.

          Cena: 250 – 270 zł       60 minut

                300 – 350 zł       90 minut

   6. TERAPIA RODZINNA

   Zalecana, gdy problem i/lub trudności pojawiające się u jednego członka rodziny są związane z funkcjonowaniem całego systemu rodzinnego. Często taki rodzaj terapii jest polecany, gdy zachowania problemowe dotyczą dzieci.

          Cena: 250 – 270 zł       60 minut

                300 – 350 zł       90 minut