fbpx

Centrum Terapii Mozaika

Joanna Stryjecka-Chwir

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna


Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie czteroletniego, akredytowanego przez PTTPB szkolenia psychoterapeutycznego oraz trenerem Treningu Zastępowania Agresji. 

Ukończyłam podyplomowe szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Obecnie uczestniczę w zaawansowanym szkoleniu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT Comprehensive prowadzonym przez  Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych pracując z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami, w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, współprowadziłam szkolenia m.in. z treningu zastępowania agresji.

Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi z:

 • depresją i zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami lękowymi
 • problemami związanymi z zaburzeniami osobowości
 • kryzysami życiowymi
 • problemami ze snem
 • wypaleniem zawodowym
 • niskim poczuciem własnej wartości

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i  Behawioralnej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Regularnie dokształcam się podczas kursów i warsztatów.

W swojej praktyce bazuję na technikach o potwierdzonej naukowo skuteczności, wykorzystuję elementy terapii dialektyczno-behawioralnej oraz terapii schematu.

Najważniejszymi dla mnie elementami pracy psychoterapeutycznej są: szacunek, akceptacja, zaufanie, autentyczność i podążanie za klientem. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, z pełną ciekawością i otwartością na drugiego człowieka.

Monika Zientek Psychoterapeuta

Monika Zientek

Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna


Ukończyłam psychologię ze specjalnością: psychologia kliniczna i zdrowia na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie. Jestem psychoterapeutką w trakcie całościowego czteroletniego i akredytowanego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Uczestniczę w zaawansowanym szkoleniu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej DBT Comprehensive prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Ukończyłam Studium Dialogu Motywującego prowadzone przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.

Pomagam w takich sytuacjach jak:

 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia lękowe: fobie, napady paniki, lęk uogólniony, lęki specyficzne
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • depresja
 • zaburzenia nastroju
 • wypalenie zawodowe
 • kryzysy życiowe takie jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, zdrada
 • niskie poczucie własnej wartości
 • problemy związane z radzeniem sobie z bólem przewlekłym
 • kryzysy adaptacyjne takie jak zmiana pracy
 • przemoc domowa

Swoją pracę poddaję superwizji oraz regularnie uczestniczę w szkoleniach prowadzonych przez instytucje rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od ponad 12 lat udzielam wsparcia osobom chorującym przewlekle oraz ich najbliższym. Jestem związana z pomocą osobom chorym na zapalne choroby tkanki łącznej. Prowadzę program terapeutyczny poświęcony radzeniu sobie z przewlekłym bólem opartym na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej. Jest to uzupełnienie terapii medycznej.

Bliski jest mi obszar związany z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Byłam konsultantką w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz trenerką spotkań informacyjno-edukacyjnych o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopień.

Wizytę można także zarezerwować w serwisie ZnanyLekarz: https://www.znanylekarz.pl/monika-zientek/psycholog/warszawa

Ewa Lipińska

Psycholog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Crescentia, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Od zawsze bliska jest mi pomoc drugiemu człowiekowi, dlatego kierunek studiów był dla mnie oczywisty. Moim zawodowym celem jest niesienie pomocy i wsparcia. W pracy najwyżej cenię bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pacjenta.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas pracy na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim, w Poradni Psychologicznej oraz w gabinetach prywatnych, a także przez wiele lat w międzynarodowych korporacjach jako wsparcie psychologiczne w działach HR, w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Regularnie podnoszę kompetencje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. W swojej pracy przestrzegam standardów etyki zawodowej, a moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą w zakresie:

 • wsparcia w kryzysach
 • zaburzeniami lękowymi
 • problemami związanymi z zaburzeniami osobowości
 • kryzysami (osobisty, zawodowy, emocjonalny)

Prywatnie jestem mężatką i mamą dwójki dzieci. Pasjonują mnie podróże, muzyka, sztuka i literatura naukowa.

psychoterapia bemowo

Magdalena Jastrzębska

Psycholog, konsultantka ds. przeciwdziałania przemocy.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a także studia magisterskie na kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Warszawskim. 

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując  w prywatnym gabinecie, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Prowadzę  konsultacje indywidualne, wsparcie/poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty psychoedukacyjne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 Nieustannie aktualizuję swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc szkoleniach, stażach i warsztatach m.in.:

 • Roczny staż zawodowy w Stowarzyszeniu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie “Niebieska Linia”
 • Studia podyplomowe rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne „Diagnoza Psychologiczna w praktyce Klinicznej” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie
 • Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień)
 • Szkolenie „Praca z osobami LGBTQ+” Fundacja HerStory
 • Szkolenie „Jak radzić sobie ze złością” Centrum CBT Warszawa
 • „Interwencja Kryzysowa. Jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?” Centrum Psychoterapii DIALOG
 • Szkolenie „Interwencja kryzysowa wobec pacjenta, który chce odebrać sobie życie” Centrum Psychoterapii DIALOG
 • Szkolenie „Jak pracować z pacjentem, który żyje w ciągłym lęku i zamartwianiu?” Centrum Psychoterapii DIALOG
 • Szkolenie „Jak pracować z pacjentami wychowanymi w rodzinach, w których był problem uzależnienia?” Centrum Psychoterapii DIALOG

Pomagam osobom dorosłym, które zmagają się z wszelkiego rodzaju kryzysami życiowymi np.  stratą bliskiej osoby, rozwodem, przemocą domową, problemami rodzinnymi, problemami w relacjach/komunikacji z innym (i/lub samym sobą), niskim poczuciem własnej wartości, kryzysem tożsamościowym.  

Praca to dla mnie przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem – wyjątkowym i jedynym w swoim rodzaju. Najważniejsze dla mnie jest kierowanie się otwartością i empatią wobec problemów Pacjenta, podchodząc do nich z życzliwością i zrozumieniem. 

Prywatnie jestem miłośniczką muzyki, zwierząt, szeroko pojętego true crime oraz filmów dokumentalnych. Wolny czas najchętniej spędzam z narzeczonym i naszym psem.